Zdrowotny Serwis

Śmierć

Wszystko, co się rodzi, musi również niestety umrzeć. Dotyczy to nie tylko przyrody ożywionej, ale również nieożywionej, aczkolwiek w przypadku roślin czas ten się nieco wydłuża. Skoro rodzimy się i rośniemy, to niestety, na skutek upływu czasu i obumierania komórek, również musimy umrzeć. Śmierć jest naturalną częścią życia, oczywiście wtedy, gdy przychodzi jako konsekwencja starości, gdyż nikt z nas nie jest wieczny. Jeśli śmierć następuje na skutek starzenia się, wtedy mimo, że w sensie psychologicznym jest to wciąż strata, jest to bardziej normalne i naturalne aniżeli wtedy, gdy umierają dzieci albo ludzie bardzo młodzi. Podobnie ma się sprawa z chorobami. Pomimo, że nasze ciała mają wszystko, co potrzeba by właściwie funkcjonować, to niestety, ale są ułomne i wiele chorób jest dla nas śmiertelnych. Śmierć w wyniku choroby to śmierć tak naprawdę śmierć wysoce nienaturalna, bowiem śmierć naturalna to taka, która nastąpiła w wyniku obumierania komórek. Nie ma znaczenia w tym momencie wiek osoby, która zmarła w wyniku choroby.