Zdrowotny Serwis

Udar

Udar mózgu powstaje na skutek ostrego, nagłego zmniejszenia dopływu krwi do mózgu. Jest to wywołane z reguły przez zmniejszenie lub zamknięcie przepływu krwi w tętnicy albo uszkodzenie mózgu wywołane krwotokiem mózgowym. W pierwszym przypadku mówimy o udarze zakrzepowym, a w drugim o krwotocznym. Najczęstszymi objawami udaru mózgu są zaburzenia widzenia i zaburzenia w mowie, a także jednostronne osłabienie kończyn. Podczas ataku często dochodzi do nagłych i bardzo silnych zawrotów oraz bólu głowy. Zdecydowanie bardziej na udar narażone są osoby starsze, a ryzyko zachorowalności jest najwyższe po zakończeniu 85 roku życia. Bardzo często udar mózgu określa się sformułowaniem „wylew do mózgu”, ale nie jest to do końca prawda, gdyż w zdecydowanej większości przypadków (w 80 procentach) jest on wywołany niedokrwieniem, czyli zamknięciem naczynia, które doprowadza krew do mózgu. Udar z powodu krwotoku do mózgu spotyka tylko 20 procent pacjentów. Bez wątpienia jednak każdy przypadek wymaga bezwzględnie hospitalizacji, bo tego typu ataki zagrażają ludzkiemu życiu.